Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Aanbestedingswet 2012 (34.252)

-
Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit (wijziging van de Gids proportionaliteit) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer