Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- 35659, D

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken van de besprekingen met de Europese Commissie over de BIK en over de leidraad met betrekking tot desinvesteringen; Novelle Belastingplan 2021

De commissie besluit de brief van 12 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de nog in de registratie in te voeren toezeggingen als openstaand te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren