Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528)

-
35528

Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 maart 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren