Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie (32.402) (T02174)

-
Toezegging Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (T02174)

Brief van 19 februari 2021 van de minister voor MZS en evaluatie Wkkgz (32402, AC en bijlage)

De commissie besluit dit onderwerp na ontvangst van de kabinetsreactie opnieuw te agenderen en voorafgaand daaraan nogmaals over het evaluatierapport te spreken, bij voorkeur op 23 of 30 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer