Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister voor BHO en voor schriftelijk overleg in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk