Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, M

Universiteit van Utrecht - Rechtsstatelijkheid van de EU (49 pagina's); Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU (35.295, M) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman