Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

De commissies bespreken de tot nu toe ontvangen informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij besluiten in april 2021 inbreng te leveren voor (nader) schriftelijk overleg, op het moment dat de kwartaalrapportage maart 2021 over de voortgang van de Omgevingswet en de rapporten inzake het financiƫle kader ontvangen zijn. De griffie zal bij het lid Janssen (SP) navraag doen of zijn reeds ingeleverde schriftelijke inbreng alsnog verwerkt moet worden voor verzending op kortere termijn.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra