Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35.526, I)

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) zal ambtelijk bij het ministerie van VWS worden nagevraagd wanneer de reactie op de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van toetsbare indicatoren (35526, I) tegemoet kan worden gezien.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk