Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282 en 35582

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit om de wetsvoorstellen separaat te behandelen. Het ministerie van OCW zal ambtelijk worden verzocht om de vragen over de Variawet in het eerder vastgestelde gezamenlijke voorlopig verslag van beide wetsvoorstellen te beantwoorden via een separate memorie van antwoord.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra