Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)

-
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra