Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

-
34165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit een brief te sturen aan de regering over de hervatting van de behandeling van het initiatiefvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren