Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), H

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake beantwoording Kamervragen over planning memorie van antwoord Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 1 maart 2021 (35099 (R2114), H) een mondeling overleg te voeren in de plenaire vergaderzaal in het Eerste Kamergebouw met de staatssecretaris van BZK op 16 maart of 23 maart 2021 (terugvaloptie).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman