Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 34269, B

Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte ACS en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief over de besluitvormingsprocedure verlening liquiditeitssteun Caribische landen d.d. 26 februari 2021 (34269, B) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan deze betrokken worden bij het plenaire debat Koninkrijksrelaties op 6 april 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman