Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 maart 2021
1.
32317, LW

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de informele JBZ-raad van 28-29 januari 2021; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg over het verslag JBZ-Raad 28-29 januari 2021 (32317, LW) wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi).

2.
32.317, LX

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 11-12 maart 2021 (EK 32.317, LX)

De commissies nemen de geannoteerde agenda JBZ-Raad 11-12 maart 2021 (32317, LX) voor kennisgeving aan. Het BNC-fiche over het voorstel COM(2020)825 zal onder de aandacht van de commissies worden gebracht.

3.
COM(2020)823

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148

De commissies besluiten voorstel COM(2020)823 op dit moment niet in behandeling te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren