Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (35.557)

- Mededelingen en informatie

- De commissies besluiten de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van toetsbare indicatoren (35526, I) op 23 maart 2021 ter bespreking te agenderen.

- De commissies besluiten de openstaande toezeggingen uit de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) en Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695) op 23 maart 2021 ter bespreking te agenderen.

- De commissies verzoeken om de toezeggingen uit het plenaire debat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732) zo spoedig mogelijk te registreren en ter bespreking te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk