Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 maart 2021
1.
COM(2021)93 - Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

De commissies stemmen ermee in dat de commissie SZW de (eventuele) behandeling op zich neemt en geven er de voorkeur aan het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over de wijze van behandeling.

2.
Terugblik Interparlementaire Commissiebijeenkomst (ICM) FEMM - Europees Parlement - 4 maart 2021

De leden Sent (PvdA) en Stienen (D66) doen kort verslag van de conferentie.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl