Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, H)

- Moties-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop

Naar aanleiding van de gezamenlijke plenaire behandeling op 16 maart 2021 van het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518) en het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35.516), stelt de commissie vast dat de regering in betekenisvolle zin aan de moties Kox c.s. 35.431, D, H en K tegemoet is gekomen. De commissie besluit om die reden om de moties als uitgevoerd te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman