Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Groene economische groei in Nederland (Green Deal) (33.043)

-
Kabinetsreactie Rli-briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Brief van de minister van I&W met de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis'; Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van I&W van 18 maart 2021 met de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis' (33043 / 33411, B) inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 30 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra