Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- Terugblik mondeling overleg d.d. 16 maart 2021 inzake procedure Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114))

De commissie bespreekt het mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 16 maart 2021 inzake de procedure m.b.t. het voorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen en bespreekt tevens het debat Koninkrijksrelaties dat gepland staat voor 6 april 2021. Het verzoek tot maximering van de spreektijd in eerste termijn tot maximaal 10 minuten per woordvoerder blijft gehandhaafd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman