Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit op 6 april 2021 gelegenheid te bieden voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA zullen uiterlijk vrijdag 2 april a.s. hun gezamenlijke inbreng aan de griffie sturen, zodat deze kan worden toegevoegd aan de commissieagenda van dinsdag 6 april a.s. De status van de toezegging met nummer T02735 (openstaand) blijft ongewijzigd en wordt opnieuw geagendeerd na het nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman