Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200023 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en van de Hervestigingsverordening

-
Terugblik deskundigenbijeenkomsten d.d. 2 en 23 maart 2021 inzake het nieuwe migratie- en asielpact

De commissie blikt kort terug op de twee deskundigenbijeenkomsten inzake het nieuwe migratie- en asielpact die hebben plaatsgevonden op 2 maart 2021 (EK 35.612, C) en 23 maart 2021. De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg over dit onderwerp te agenderen twee weken nadat het concept verslag van voormelde deskundigenbijeenkomst van 23 maart 2021 beschikbaar is.

-
35.612, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake het BNC-fiche over het Europese Migratie- en Asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

De commissie besluit het verslag (EK 35.612, D) te betrekken bij het nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V waartoe onder het voorgaande agendapunt is besloten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren