Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Werkprogramma 2021-2022 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De commissie geeft aan een informatief gesprek met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te willen houden over zijn werkprogramma 2021-2022 vlak voor of na het aanstaande zomerreces. De griffie wordt verzocht bij de Rli een aantal mogelijke data op te vragen, ter bespreking in de commissie.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra