Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Kabinetsreactie Rli-briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Brief van de minister van I&W met de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis'; Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis' (33043 / 33411, B) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en ChristenUnie (Verkerk). Laatstgenoemde fractie levert de inbreng uiterlijk vrijdag 2 april 2021 aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra