Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528)

-
35528

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), SP (Janssen), SGP (Van Dijk).

Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdag 11 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren