Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

-
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 18 mei 2021 of op een latere datum.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk