Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
1. 33328 en 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor voorlopig verslag voor beide wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Backer), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en SGP (Schalk).

2. 35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Pijlman), PvdA en GroenLinks (Crone), en ChristenUnie (Talsma).

3. 35619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), Fractie-Nanninga (Van der Linden), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en SGP (Schalk). De leden van de fractie van 50PLUS sluiten zich aan bij vragen van de Fractie-Nanninga.

4. 35620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

5. 35621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

6. 35622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

7. 35623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

8. 35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit om de nadere procedure aan te houden tot na het besloten, informeel gesprek van 13 april a.s. over de evaluatie van de Wiv 2017. De commissie besluit om tevens een besloten, informeel gesprek in te plannen met de AIVD en de MIVD om te spreken over hun werkwijze en het toezicht hierop.

9. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor een nader schriftelijk overleg wordt (deels gezamenlijk) geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), PvdA (Crone) en PVV (Van Hattem). De leden van de fracties van GL, PVV en SP sluiten zich aan bij de vragen van de fracties van VVD, CDA en PvdA.

10. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks) wordt opgemerkt dat de Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen bij de commissie IWO in behandeling is genomen.

11. Rondvraag

De commissie BiZa/AZ dankt het lid Verkerk (CU) voor zijn inzet als lid van de commissie en verwelkomt het lid Talsma (ChristenUnie) als zijn opvolger.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman