Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)

-
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit om de nadere procedure aan te houden tot na het besloten, informeel gesprek van 13 april a.s. over de evaluatie van de Wiv 2017. De commissie besluit om tevens een besloten, informeel gesprek in te plannen met de AIVD en de MIVD om te spreken over hun werkwijze en het toezicht hierop.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman