Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
1.
35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), van het CDA (Atsma), van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, en van D66 (Pijlman).

2.
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q)

De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), eerst de beantwoording van de vragen uit het nog vast te stellen voorlopig verslag inzake de Wet open overheid (33328) en de novelle (35112) af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer