Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit op 20 april 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het afschrift van de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (35074, V).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl