Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, N

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2021; EU en de rechtsstaat

De commissies bespreken de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2021 (35.295, N). Het tweede Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie zal worden betrokken bij het themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU dat in het najaar 2021 met een nieuw aangetreden kabinet zal worden gevoerd.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman