Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)

-
35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie besluit het conceptvoorlichtingsverzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State, met daarin een enkele aangebrachte wijziging, door te geleiden naar de Kamervoorzitter voor plenaire vaststelling.
Daarnaast stelt zij de geagendeerde conceptadviesaanvragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens vast en besluit deze aldus te verzenden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren