Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)

-
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 20 april 2021. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 11 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra