Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)

-
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen zo spoedig mogelijk nĂ¡ 18 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman