Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)

- Conferentie Toekomst van Europa

De conceptcommissiebrief in het kader van nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa wordt ongewijzigd vastgesteld.
De commissievoorzitter doet mondeling verslag van het informele videogesprek van de commissievoorzitters Europese Zaken van de nationale parlementen inzake de Conferentie over de Toekomst van Europa van 14 april 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman