Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

-
Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie het rapport van de Commissie Draagkracht, dat op 22 maart 2021 door de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst is aangeboden, op 11 mei 2021 te agenderen ter bespreking.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren