Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- Mondiaal minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting

De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst een brief te sturen met het verzoek om een overzicht van wat de leden nog aan fiscale voorstellen kunnen verwachten van het demissionaire kabinet. Voorts wensen de leden geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting en de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met het oog op een voor het zomerreces te organiseren overleg dan wel briefing.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren