Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

-
34165, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor MZS en van J&V over de stand van zaken van het experiment gesloten coffeeshopketen; Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie neemt kennis van de voortgangsinformatie over het experiment coffeeshopketen en wacht de beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vragen aan de regering af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren