Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)

-
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bl├ęcourt-Wouterse), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 7 mei 2021, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 11 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra