Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (35.760)

- E210001

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over de Commissiemededeling inzake het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027; EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 9 april 2021 (35760, A) in nader schriftelijk overleg te treden. Inbreng daartoe wordt heden geleverd door de fractie van SGP (Schalk).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra