Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Met internationale en maatschappelijke organisaties kijken naar de ontwikkeling van de coronacrisis en de risico’s hiervan op armoede (35.570 XVII) (T03136)

- Impact COVID-19-pandemie op conflictrisico’s en T03136

Brief van de minister voor BHenO inzake de impact COVID-19-pandemie op conflictrisico’s; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

De commissie besluit deze brief te noteren als één van de gespreksonderwerpen bij het kennismakingsgesprek met de toekomstige minister met deze portefeuille in het nieuwe kabinet. Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T03136 op deels voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk