Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)

- Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie besluit de brief van 21 april 2021 inzake nationale burgerbetrokkenheid gedurende de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.508, E) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van 26 april 2021 inzake de uitvoering van de motie-Koole (35.403, G). Verder neemt de commissie kennis van de vaststelling van het reglement van orde van de Conferentie over de Toekomst van Europa en spreekt zij de wens uit dat de Eerste Kamer twee leden naar de Plenaire vergadering van de Conferentie afvaardigt. Zij vraagt de commissiestaf voorts na te gaan welke activiteiten andere nationale parlementen in het kader van de Conferentie (zullen) ontplooien, zodat dit overzicht nader in commissieverband kan worden besproken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman