Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (29.515)

- Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 28 april 2021 (29515, O)

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) om een mondelinge toelichting op het Jaarverslag 2020 te verzorgen. De commissie verzoekt de griffie hiervoor met de ATR een datum af te spreken; bij voorkeur voor eind juni.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer