Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

-
35572 / 32140, V

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van het rapport van de Commissie Draagkracht

De commissie besluit dat op 1 juni 2021 inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren