Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- 21.501-07, CW

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 april 2021

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Voorts herhalen de leden de wens - zoals op 20 april 2021 geformuleerd - om geïnformeerd te worden door de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de op korte termijn nog te verwachten ontwikkelingen in zijn portefeuille, met name op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting en de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren