Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)

-
EK 35.704 / 35.468 / 35.812, G

De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen.

De griffie neemt contact op met het lid Schalk (SGP) om na te gaan of de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren