Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808)

-
35808 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

De commissies besluiten op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - op vrijdag 21 mei 2021 - zal het wetsvoorstel, samen met wetsvoorstel 35807, op 25 mei 2021 plenair worden behandeling, inclusief eventuele stemmingen. Ook het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wordt hierbij betrokken, waarbij fracties de vrijheid hebben met twee woordvoerders in te tekenen voor het debat. De commissies ondersteunen voorts het voorstel om de spreektijden te beperken en stellen voor om in ieder geval de bewindspersonen van VWS, J&V en I&W voor 25 mei a.s. uit te nodigen en, afhankelijk van de beantwoording van de schriftelijke vragen, de minister van EZK.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren