Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 35570 IV / 34269

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake liquiditeitsbehoefte Sint Maarten tweede kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake de liquiditeitsbehoefte Sint Maarten tweede kwartaal 2021 (35570 IV / 34269, N) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman