Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325, K

Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

De commissie besluit de initiatiefnemer en regering schriftelijk te vragen naar de stand van zaken van de toegezegde uitvoeringstoets inzake het initiatiefwetsvoorstel Verdringingstoets (34325).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl