Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210011 - Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

-
E210011

Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), Fractie-Nanninga (Van Pareren), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl