Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 mei 2021
1. EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De inbreng van de fracties van PVV en SP is reeds ontvangen.

2. E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid; EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De inbreng van de PVV-fractie is reeds ontvangen.

3. Transgenderzorg

Brief van de minister voor MZS van 30 april 2021 (31016 / 34650, I)

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Brief van de minister van VWS van 20 april 2021 (32647, C)

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer